BASISONDERWIJS – ANNUNTIATEN HEVERLEE

 

Vrije Lagere en kleuterschool Heverlee, Sint-Norbertusschool, Pastoor De Clerckschool, Vrije basisschool Oud-Heverlee, Vrije basisschool Sint-Joris-Weert

 

De zes  basis-oefenscholen maken deel uit van één samenwerkingsverband, hebben één zelfde schoolbestuur en werken met hetzelfde opvoedingsproject. Dit wordt geconcretiseerd in de respectieve schoolwerkplannen. Deze scholen worden door een directie-equipe begeleid, onder coördinatie van een algemeen directeur. Samen met de Sint-Lambertusschool in Heverlee, de vrije Basisschool van Bertem, de vrije basisschool Terbank-Egenhoven in Heverlee, de vrije lagere school Terbank en de Ziekenhuisschool KULeuven maken zij deel uit van  de scholengemeenschap NETWERK Leuven-Zuid (website)

 

Vanaf 1 september 2016 is er voor de H.Hartscholen een intense samenwerking met het secundair onderwijs van het H.hartinstituut Heverlee.  (organogram)

 

Algemeen directeur: Walter D'Hoore

Algemeen directeur basisonderwijs: Stefaan Tanghe

Directeur basisschool H. Hart Oud-Heverlee: Piet Bakelants

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming, en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

V.Z.W. Comité voor Onderwijs

Zusters Annuntiaten

Naamsesteenweg 355

3001  Heverlee

 

 

 

Gedelegeerd bestuurders:

Dhr. Jos Vansantvoet 016 / 39.91.23

Dhr. Roger Haest 016 / 39.91.22

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

WIJ BEWEGEN MEE!