(BASIS)ONDERWIJS – ANNUNTIATEN HEVERLEE

 

Onze school (Vrije basisschool Heilig Hart Oud-Heverlee) maakt deel uit van de vzw comité voor onderwijs.  Tot deze vzw behoren 12 basisscholen en één secundaire school. 

 • Vrije Lagere school H. Hart Heverlee
 • Vrije kleuterschool H. Hart Heverlee
 • Sint-Norbertusschool
 • Pastoor De Clerckschool
 • Vrije basisschool Oud-Heverlee
 • Vrije basisschool Sint-Joris-Weert
 • De Mozaïek
 • De Zonnebloem
 • De Speelkriebel
 • Vrije basisschool Neerijse
 • Abdijschool Vlierbeek
 • Basisschool Boven-Lo
 • Secundair onderwijs H. Hart Heverlee

 

De zes  basis-oefenscholen maken deel uit van één samenwerkingsverband, hebben één zelfde schoolbestuur en werken met hetzelfde opvoedingsproject. Dit wordt geconcretiseerd in de respectieve schoolwerkplannen. Deze scholen worden door een directie-equipe begeleid, onder coördinatie van een algemeen directeur. Samen met de Sint-Lambertusschool in Heverlee, de vrije Basisschool van Bertem, de vrije basisschool Terbank-Egenhoven in Heverlee, de vrije lagere school Terbank en de Ziekenhuisschool KULeuven maken zij deel uit van  de scholengemeenschap NETWERK Leuven-Zuid

 

Vanaf 1 september 2016 is er voor de H.Hartscholen een intense samenwerking met het secundair onderwijs van het H.hartinstituut Heverlee.  (organogram)

 

Algemeen directeur: Walter D'Hoore

Algemeen directeur basisonderwijs: Régine Vandeput

Directeur basisschool H. Hart Oud-Heverlee: Piet Bakelants

 

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming, en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het dagelijks bestuur (gedelegeerd bestuur) is in handen van Roger Haest en Els Clays (016 / 39.91.22)

 

V.Z.W. Comité voor Onderwijs

Zusters Annuntiaten

Naamsesteenweg 355

3001  Heverlee

 

 

 

 

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!