HUIDIGE CORONAMAATREGELEN

 

Om jullie een goed beeld te geven van de maatregelen die op school genomen worden ivm het coronavirus, lijsten we hier de belangrijkste maatregelen op die we op school nemen. Enkele maatregelen zijn ook zeker belangrijk voor ouders en iedereen die kinderen komt brengen of halen op school, dus hou dit zeker in de gaten. Mogelijke aanpassingen na 1 september worden zeker nog expliciet gecommuniceerd via gimme.

 

Twijfel je of je kind ziek is? Met deze beslisboom weet je of hij/zij naar school mag.

 

OCHTEND(OPVANG)

- Alle kinderen kunnen vanaf 8 uur opgevangen worden op school. Ze worden afgezet aan de schoolpoort en opgevangen door t. Frieda. Volwassenen dragen een mondmasker bij het afzetten van hun kind.

- Tussen 8 uur en 8.30 uur spelen de kinderen op de speelplaats.

- Om 8.30 uur mogen alle aanwezige kinderen naar de klas. Lagere schoolkinderen gaan binnen via de wc's en wassen de handen grondig bij het binnengaan. Kleuters gaan binnen in het kleutergebouw en wassen de handen in de klas. 

- Kinderen die na 8.30 uur aankomen op school, mogen (op dezelfde manier) dadelijk naar de klas.

- De kinderen uit K1A (klas t. Mie) en K1B (klas t. Greet) worden jammer genoeg NIET in de klas afgezet. Tante Frieda vangt je kleuter met een warme knuffel op aan de poort...

- De lessen starten om 8.45 uur. Je hoeft dus zeker niet om 8.30 uur aanwezig te zijn.

- Een kind hoeft niet noodzakelijk afgezet/opgehaald te worden door de eigen ouder. Ook grootouders en anderen mogen je kind naar school brengen of ophalen. We vragen wel dat er slechts één volwassen begeleider aan de schoolpoort komt.

 

AVOND(OPVANG)

- Kinderen die alleen naar huis kunnen, worden sterk aangeraden dit te doen.

- Om 15.30 uur (op woensdag om 12 uur) opent de schoolpoort. Alle kinderen die alleen naar huis mogen, vertrekken meteen om 15.30 uur. De andere kinderen wachten op de speelplaats bij de leerkracht.

- Ouders (of grootouders, ...) komen de schoolpoort binnen met mondmasker. Iedereen wandelt op afstand over de speelplaats naar het gebouw van de lagere school. Je kind komt je tegemoet. Je verlaat samen de school via de schuifdeur en de Pragenstraat. Daar is alcogel voorzien om desgewenst de handen te ontsmetten. Alle deuren zijn geopend, in principe hoef je dus niets vast te nemen binnen het schooldomein.

- Kinderen die worden opgehaald en een fiets, step, buggy ... mee hebben, verlaten de school met hun ouder via de schoolpoort. Zo kan je de trappen aan de Pragenstraat vermijden. Zorg ervoor dat je afstand houdt van anderen bij het verlaten van de school.

- Om 15.45 uur (op woensdag om 12.15 uur) wordt de schoolpoort gesloten. Aangezien de drukte voorbij is en de afstand kan gewaarborgd worden, kan je je kind vanaf dan gewoon ophalen via de schoolpoort. Hou afstand van anderen, draag een mondmasker en wacht bij de schoolpoort op je kind.

- De studie voor kinderen van L2-L6 gaat niet door zolang de klassen binnen hun klasbubbel werken en spelen. Het is immers niet haalbaar om dit ook tijdens de studie door te trekken.

- De naschoolse opvang loopt tot 17.00 uur (op woensdag tot 12.30 uur).

 

EN VERDER...

- Contact tussen kinderen uit dezelfde klas is toegelaten. Zij hoeven geen afstand te houden van elkaar. (basisprincipe: de klas is één bubbel). Binnen de kleuterschool verruimen we deze klasbubbel: de kleuterschool is één bubbel. Dit aangezien het besmettingsrisico voor kleine kinderen erg beperkt is.

- Klasoverstijgende activiteiten (bv: bosdag in de kleuterschool, vieringen, verbondenheidsdag, ...) gaan door volgens de richtlijnen van de overheid.

- Er is geen éénrichtingsverkeer in het schoolgebouw voor de leerlingen. De leerlingenstromen zijn zo georganiseerd dat alles veilig kan verlopen zonder éénrichtingsverkeer.

- De lagere school speelt in afgescheiden zones op de speelplaats. Hier is een regeling voor uitgewerkt, zodat alle kinderen een voldoende ruime zone ter beschikking hebben.

- Er is veel aandacht voor handen wassen voor/na de eet- en speelmomenten. De speeltijd-uren worden licht aangepast om lange wachtrijen aan de wasbakken te beperken.

- Er is veel aandacht voor een goede ventilatie in de gebouwen.

- Warme maaltijden en koek/fruit gaan door.

- We vragen iedereen om een herbruikbare drinkbus mee te nemen naar school. Deze wordt bijgevuld op school. Zo vermijden we het gebruik van drinkbekers die per ongeluk verwisseld kunnen worden.

- De warme maaltijden gaan door in de eetzaal per klasbubbel. De boterhammen worden in de klas gegeten.

- Leerkrachten in de lagere school dragen steeds een mondmasker waar de afstandsregel niet kan worden toegepast (zowel bij leerlingen en volwassenen). In de kleuterschool dragen de leerkrachten alleen een mondmasker bij contact met andere volwassenen. 

- Leerlingen uit L5 en L6 dragen normaal gezien geen mondmasker, maar doen dit wel wanneer er een besmetting werd vastgesteld in de klas en wanneer een leerling van de klas in quarantaine is. We volgen hierbij de richtlijnen van de overheid en CLB.

- Uitstappen, toneelvoorstellingen, ... gaan voorlopig niet door. Zwemmen gaat door per klasbubbel (momenteel enkel voor L1 en L2).

- Meerdaagse uitstappen (dit jaar was dit enkel voor L6 gepland) gaan niet door.

- Ouders en externen zijn enkel welkom in het schoolgebouw wanneer er een afspraak werd gemaakt. Oudercontacten e.d. zijn dus mogelijk, maar enkel op afspraak. De school voorziet dan een voldoende ruim en geventileerd lokaal. De algemene oudercontacten (bv: voor de herfstvakantie en paasvakantie) gaan zo veel mogelijk digitaal door.

- Begeleiding door therapeuten kunnen doorgaan op school in onderlinge overeenstemming met de school. Contact met andere volwassenen wordt zo veel mogelijk beperkt. De school maakte hier duidelijke afspraken rond met alle therapeuten.

- De Franse taalinitiatie door Providence gaat door op school.

- Verjaardagen worden gevierd met niet-zelfgemaakte traktaties. We weten dat velen onder jullie zelfgemaakte lekkernijen verkiezen, maar vanuit de overheid wordt scholen geadviseerd om uitsluitend niet-zelfgemaakte traktaties toe te laten. Deze hoeven niet individueel verpakt te zijn.

- Je kind is gewettigd afwezig wanneer hij/zij afwezig is op doktersadvies (bv voor een kind uit de risicogroep) of omwille van een quarantaineplicht. 

- Wordt je kind ziek tijdens de schooldag, dan word je gecontacteerd door de school en haal je je kind zo snel mogelijk op.

- Bij een coronabesmetting op school wordt het CLB ingeschakeld. Hoog-risicocontacten van de besmette persoon dienen in quarantaine te gaan. Laag-risicocontacten gaan niet in quarantaine, maar zijn extra waakzaam voor ziektesymptomen.

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!