HUIDIGE CORONAMAATREGELEN

 

Om jullie een goed beeld te geven van de maatregelen die op school genomen worden ivm het coronavirus, lijsten we hier de belangrijkste maatregelen op die we op school nemen. Enkele maatregelen zijn ook zeker belangrijk voor ouders en iedereen die kinderen komt brengen of halen op school, dus hou dit zeker in de gaten. Mogelijke aanpassingen na 1 september worden zeker nog expliciet gecommuniceerd via gimme.

 

Twijfel je of je kind ziek is? Met deze beslisboom weet je of hij/zij naar school mag.

 

OCHTEND(OPVANG)

- Alle kinderen kunnen vanaf 8 uur opgevangen worden op school. Ze worden afgezet aan de schoolpoort en opgevangen door t. Frieda. Volwassenen dragen een mondmasker bij het afzetten van hun kind.

- Tussen 8 uur en 8.30 uur spelen de kinderen op de speelplaats.

- Om 8.30 uur mogen alle aanwezige kinderen naar de klas. Lagere schoolkinderen gaan binnen via de wc's en wassen de handen grondig bij het binnengaan. Kleuters gaan binnen in het kleutergebouw en wassen de handen in de klas. 

- Kinderen die na 8.30 uur aankomen op school, mogen (op dezelfde manier) dadelijk naar de klas.

- Kinderen uit K1A (instapklas van tante Mie) mogen vanaf 8.30 uur afgezet worden in de klas door één begeleider. Een mondmasker bij het brengen van je kind is verplicht. De kinderen uit K1B (klas t. Greet) worden jammer genoeg NIET in de klas afgezet. Tante Frieda vangt je kleuter met een warme knuffel op aan de poort...

- De lessen starten om 8.45 uur. Je hoeft dus zeker niet om 8.30 uur aanwezig te zijn.

- Een kind hoeft niet noodzakelijk afgezet/opgehaald te worden door de eigen ouder. Ook grootouders en anderen mogen je kind naar school brengen of ophalen. We vragen wel dat er slechts één volwassen begeleider aan de schoolpoort komt.

 

AVOND(OPVANG)

- Kinderen die alleen naar huis kunnen, worden sterk aangeraden dit te doen.

- Om 15.30 uur (op woensdag om 12 uur) opent de schoolpoort. Alle kinderen die alleen naar huis mogen, vertrekken meteen om 15.30 uur. De andere kinderen wachten op de speelplaats bij de leerkracht.

- Ouders (of grootouders, ...) komen de schoolpoort binnen met mondmasker. Iedereen wandelt op afstand over de speelplaats naar het gebouw van de lagere school. Je kind komt je tegemoet. Je verlaat samen de school via de schuifdeur en de Pragenstraat. Daar is alcogel voorzien om desgewenst de handen te ontsmetten. Alle deuren zijn geopend, in principe hoef je dus niets vast te nemen binnen het schooldomein.

- Kinderen die worden opgehaald en een fiets, step, buggy ... mee hebben, verlaten de school met hun ouder via de schoolpoort. Zo kan je de trappen aan de Pragenstraat vermijden. Zorg ervoor dat je afstand houdt van anderen bij het verlaten van de school.

- Om 15.45 uur (op woensdag om 12.15 uur) wordt de schoolpoort gesloten. Aangezien de drukte voorbij is en de afstand kan gewaarborgd worden, kan je je kind vanaf dan gewoon ophalen via de schoolpoort. Hou afstand van anderen, draag een mondmasker en wacht bij de schoolpoort op je kind.

- De studie voor kinderen van L2-L6 gaat door in het gebouw van de lagere school op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 15.45 uur. Aan de trap hangt een schema waar je kan zien in welk lokaal je kind zich bevindt. Je mag je kind gewoon aan de klas ophalen. Vermijd het vastnemen van trapleuningen e.d. en ontsmet je handen bij het binnengaan en verlaten van de school. Uiteraard draag je een mondmasker bij het ophalen van een kind in de studie.

- De naschoolse opvang loopt tot 17.00 uur (op woensdag tot 12.30 uur).

 

EN VERDER...

- Contact tussen kinderen uit verschillende klassen is toegelaten. Zij hoeven geen afstand te houden van elkaar. (basisprincipe: de school is één bubbel)

- Klasoverstijgende activiteiten (bv: bosdag in de kleuterschool, vieringen, verbondenheidsdag, ...) gaan door volgens de richtlijnen van de overheid.

- Er is geen éénrichtingsverkeer in het schoolgebouw voor de leerlingen.

- De hele speelplaats kan gebruikt worden door alle leerlingen, er zijn geen afgescheiden speelzones meer.

- Vorig schooljaar werd het gebruik van de fiets afgeraden om afstand in de fietsenberging te garanderen. Aangezien kinderen geen onderlinge afstand moeten houden, kan er gelukkig weer volop gefietst worden.

- Er is veel aandacht voor handen wassen voor/na de eet- en speelmomenten. De speeltijd-uren worden licht aangepast om lange wachtrijen aan de wasbakken te beperken.

- Er is veel aandacht voor een goede ventilatie in de gebouwen.

- Warme maaltijden en koek/fruit gaan door.

- We vragen iedereen om een herbruikbare drinkbus mee te nemen naar school. Deze wordt bijgevuld op school. Zo vermijden we het gebruik van drinkbekers die per ongeluk verwisseld kunnen worden.

- Kleuters en kinderen uit L1 eten in de eetzaal per klas. De warme maaltijden gaan ook door in de eetzaal. We proberen de kinderen zo veel mogelijk per klasbubbel te laten eten.

- Leerkrachten in de lagere school dragen steeds een mondmasker waar de afstandsregel niet kan worden toegepast (zowel bij leerlingen en volwassenen). In de kleuterschool dragen de leerkrachten alleen een mondmasker bij contact met andere volwassenen. 

- Uitstappen, toneelvoorstellingen, zwemmen, ... gaan door met respect voor de geldende regels in de samenleving.

- Ouders en externen zijn enkel welkom in het schoolgebouw wanneer er een afspraak werd gemaakt. Oudercontacten e.d. zijn dus mogelijk, maar enkel op afspraak. De school voorziet dan een voldoende ruim en geventileerd lokaal. De algemene oudercontacten (bv: voor de herfstvakantie) gaan zo veel mogelijk digitaal door.

- Begeleiding door therapeuten kunnen doorgaan op school in onderlinge overeenstemming met de school. Contact met andere volwassenen wordt zo veel mogelijk beperkt. De school maakte hier duidelijke afspraken rond met alle therapeuten.

- De Franse taalinitiatie door Providence gaat door op school.

- Verjaardagen worden gevierd met niet-zelfgemaakte traktaties. We weten dat velen onder jullie zelfgemaakte lekkernijen verkiezen, maar vanuit de overheid wordt scholen geadviseerd om uitsluitend niet-zelfgemaakte traktaties toe te laten. Deze hoeven niet individueel verpakt te zijn.

- Je kind is gewettigd afwezig wanneer hij/zij afwezig is op doktersadvies (bv voor een kind uit de risicogroep) of omwille van een quarantaineplicht. 

- Wordt je kind ziek tijdens de schooldag, dan word je gecontacteerd door de school en haal je je kind zo snel mogelijk op.

- Bij een coronabesmetting op school wordt het CLB ingeschakeld. Hoog-risicocontacten van de besmette persoon dienen in quarantaine te gaan. Laag-risicocontacten gaan niet in quarantaine, maar zijn extra waakzaam voor ziektesymptomen.

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!