Een leerlingenraad:

Onze school heeft een leerlingenraad (6 vertegenwoordigers uit het 4de, 5de & 6de leerjaar). Deze leerlingen nemen actief deel aan de uitbouw van onze school.

 

Een klassenraad:

Het leerkrachtenteam met zorgcoördinator en directie. Ze beslissen samen over het pedagogisch beleid van de school. Er worden ook een aantal specifieke zaken besproken zoal het al dan niet overgaan van leerlingen naar een volgend jaar, al dan niet uitreiken van getuigschrift,...

Een ouderraad:

Onze school heeft een erg geëngageerde ouderraad, die een vijftal keer per jaar samenkomt. Twee ouders uit de ouderraad vertegenwoordigen onze school ook in de schoolraad. Voorzitters: An-Valerie Basteyns en Marijke Dessers

Een schoolraad:
In de schoolraad zetelen een afvaardiging van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap samen met de directies en het schoolbestuur. Zij komen een vijftal keer per schooljaar samen. De schoolraad adviseert het schoolbestuur over nieuwe projecten en overlegt met het schoolbestuur over bepaalde zaken (oa: schoolreglement, aanwending lestijden, buitenschoolse activiteiten, ...)

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

WIJ BEWEGEN MEE!