SCHOOLVISIE

 

Onze schoolvisie is het vertrekpunt voor alle activiteiten binnen de school. Met het hele team proberen we de inhoud ervan elke dag waar te maken in de klas. 

Wil je graag wat meer concrete info over onze schoolvisie? In de tekst kan je doorklikken op enkele sleutelwoorden van onze visietekst. Zo krijg je wat meer uitleg, en enkele concrete voorbeelden uit de dagdagelijkse schoolwerking.

 

Onderaan deze pagina kan je een document terugvinden met meer info over de schoolvisie, specifiek voor de kleuterschool.

 


 

VISIETEKST

 

Onze school wil een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen zich goed voelt. Samen willen we een plek creëren waar de ontwikkelingskansen van elk kind centraal staan. Welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

 

We begeleiden kinderen op hun weg naar zelfstandigheid, rekening houdend met de eigenheid van ieder van hen. Als zorgbrede school creëren we optimale groeimogelijkheden, vertrekkende vanuit de mogelijkheden van elk kind. We wensen voor ieder kind gelijke onderwijskansen. Overleg met alle betrokkenen is daarbij belangrijk.

 

Naast kwaliteitsvol taal- en rekenonderwijs hechten we veel belang aan wereldoriëntatie, creativiteit, sport, ICT, leren leren en sociale vaardigheden. We kiezen daarvoor gevarieerde en actieve werkvormen: differentiatie, klasoverstijgend werken en leren van elkaar.

 

Vanuit de christelijke inspiratie en het opvoedingsproject van de zusters Annunciaten leren we kinderen respectvol om te gaan met zichzelf, anderen, de natuur en onze multiculturele samenleving. Als dorpsschool nemen we deel aan activiteiten van de plaatselijke gemeenschap.

 

Ons geëngageerd team durft zichzelf in vraag stellen en vindt levenslang leren belangrijk.

Visietekst kleuterschool

De eerste stapjes in een nieuwe school: niet alleen voor de kleuters, maar ook voor mama en papa zijn het soms spannende momenten. Doorheen de vier jaren die je zoon- of dochterlief op onze kleuterschool zal doorlopen, proberen de ‘tantes’ elke peuter te laten uitgroeien tot ondernemende en gelukkige kleuters. In dit boekje krijg je wat meer info over de manier waarop we deze ontwikkeling stimuleren bij elk kind en de visie op onderwijs die de juffen elke dag voor ogen houden in de dagdagelijkse klaspraktijk.

VISIETEKST KLEUTERSCHOOL 2018
Visie kleuterschool 2018.pdf
Adobe Acrobat document 1.0 MB
VISIETEKST KLEUTERSCHOOL 2014
Visie kleuterschool 2014.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!