Christelijke inspiratie

 

Concreet: we laten de christelijke gebruiken op school aan bod komen en brengen de onderliggende waarden in de praktijk. De 5 pijlers van het opvoedingsproject van de zusters Annunciaten komen terug in de dagdagelijkse praktijk. Een respectvolle omgang zetten we hierbij op de voorgrond: we vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf waarderen en respecteren, maar ook dat ze diezelfde houding aannemen in het contact met anderen. We leren hen de waarde van de natuur en verschillende culturen kennen. We hebben veel aandacht rond milieuzorg op school (MOS) en hebben hiervoor verschillende initiatieven op de grote domeinen (afval - mobiliteit - water - energie - natuur). De nabijheid van het bos proberen we zo vaak mogelijk te integreren in onze activiteiten.

 

Enkele voorbeelden van hoe we dit proberen waar te maken op school:

 • Zowel in de kleuterschool als de lagere school leren kinderen kennismaken met de belangrijke verhalen uit onze christelijke cultuur en de onderliggende boodschap: niet alleen de 'grote' verhalen (o.a. Kerstverhaal, Goede Week, scheppingsverhaal, ...), maar ook o.a. parabels, ontmoetingsverhalen, ... komen aan bod.
 • Ruimte voor symboliek in de hele school (stiltemomenten, klasrituelen, ...)
 • Vieringen doorheen het hele schooljaar, waarvan twee in de eigen school (startviering, slotviering) en twee vieringen in de parochiekerk (Kerstviering, Paasviering).
 • Lestijden RK godsdienst conform het leerplan van KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • Ontmoetingsmomenten met de hele school: vastenproject broederlijk delen, kerstprojecten welzijnszorg, ... worden met de hele school samen uitgewerkt en afgesloten ism de ouderraad (soep op de stoep - koffiestop).
 • KiVa-werking: inzetten op verbondenheid, respect voor elkaar, ...
 • Kinderen krijgen de kans om zichzelf te tonen (dagdagelijks in de klas/kring, tijdens spreekoefeningen, toneeltjes, ...) en krijgen hierbij regelmatig leerkansen om zichzelf en anderen opbouwende feedback te geven.
 • Aandacht voor liefdadigheidsprojecten (o.a. schoendoosactie Roemenië, vastenprojecten, (vb. Madagascar, Blik op Afrika) ...)
 • Koek- en fruitproject (beperken van afval + korte voedselketen)
 • Jos MOS: mascotte die van klas naar klas reist en aangeeft welke klas de afvalverantwoordelijke voor de speelplaats is.
 • Aandacht voor groene (en veilige) mobiliteit in het project 'Sam de verkeersslang' en "helm op-fluo top". Deelname fietsexamen (zesde klas) en 'meester op de fiets' (lagere school)
 • Padden overzetten in de eerste graad
 • Aandacht voor milieubewust vervoer bij klasuitstappen (fiets, te voet, openbaar vervoer).
 • Wandeltochten, speelnamiddagen, fietstochten, ... in het bos met de kleuterschool.
 • Jaarlijkse deelname aan de zwerfvuilactie van de gemeente Oud-Heverlee.
 • ... en nog veel meer ...

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!