Kwaliteit van onderwijs

 

Concreet: we bewaken voor elk kind de eindtermen van het basisonderwijs en werken hier doelgericht aan. We werken met duidelijke groeilijnen in de kleuter en lagere school. We willen kinderen de wereld rondom hen laten begrijpen door er actief én creatief mee om te gaan. Via ruime bewegingskansen proberen we de ruime ontwikkeling van elk kind te stimuleren. We leren kinderen omgaan met de huidige technologische middelen, en zetten die niet alleen als doel, maar ook als middel in.

Niet alleen de inhoudelijke kennis telt, maar we hechten ook veel belang aan de sociale vaardigheden van de kinderen en stimuleren hen om goede gespreksvaardigheden te ontwikkelen, samen te werken en samen te spelen. Leren leren betekent voor ons niet alleen 'leren studeren': we proberen kinderen ook inzicht te geven in hun eigen voorkeur voor informatieverwerking en vinden het belangrijk dat ze leren omgaan met fouten en zichzelf leren bijsturen.

 

Enkele voorbeelden waarmee we dit als school proberen waar te maken:

 • Sterke en goed onderbouwde leermethodes voor taal en wiskunde
 • Goed uitgebouwde materialen: leuke klasbibliotheek in elke klas, ruim aanbod aan concrete didactische materialen.
 • Veel visuele ondersteuning van de leerinhouden in elke klas.
 • Opvolging van elke leerling door: gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem voor lezen, spelling en wiskunde, methodegebonden toetsen, interdioscesane proeven in het vierde en zesde leerjaar en jaarlijkse deelname aan enkele parallelproeven.
 • Interne kwaliteitscontrole (output) door: deelname en analyse van peilingsproeven, feedback van secundair onderwijs.
 • feedback welbevinden van de kinderen d.m.v. meerdere kindcontacten per schooljaar
 • ouderbevragingen: algemene enquête (elke 5 jaar) en deelbevragingen (vb. duurzame school, bevraging op ouderraad,...)
 • Uitgewerkte groeilijnen in de kleuterschool rond taal, kalenders en jaarthema's.
 • Groeilijnen rond wereldoriëntatie met veel vrijheid voor elke klas om in te spelen op actualiteit of interesses van de kinderen.
 • Veel aandacht voor huishoudelijke activiteiten in de kleuterschool en concrete ervaringen (bv: uitstappen, proefjes, ...) als aanknopingspunt voor het leren.
 • veel aandacht voor degelijk leesonderwijs:
  • leesplezier bevorderen: kwartiermakers, voorleesweek, bezoek aan de bib, in elke klas een zeer uitgebreide klasbib en tweejaarlijks wordt een boeken- (en spelletjes)beurs georganiseerd.
  • leeskwaliteit bevorderen: Avi-testing, Ralfi-lezen, tutorlezen, klasdoorbrekend tandemlezen, individuele begeleiding m.b.v. vrijwilligers,..
 • Dagelijkse bewegingstussendoortjes, wekelijkse turnles en een uitgebreid aanbod zwemmen doorheen de lagere school.
 • Aandacht voor bewegingskansen op de speelplaats: grote zandbak, evenwichtsparcours, ruimte voor loop- en balsporten, speeltuig voor leeftijd 4-12j.
 • ruim aanbod van begeleide middagsport voor alle klassen van de lagere school.
 • KiVa! Preventieve werking rond pesten, met veel aandacht voor positief klasklimaat.
 • Onderbouwde methode (no-blame) voor het benaderen van pestproblemen.
 • Duidelijke groeilijn in planningsvaardigheden, zowel in kleuter als lagere school.
 • Ruim aanbod aan ICT-middelen: 45 chromebooks ter beschikking, meerdere klascomputers in elke klas, beamer of digibord voorzien van digitale leermiddelen (bordboeken) in elke klas van de lagere school, uitgewerkte computerklas, gebruik van I-pads in kleuter. Jaarlijks mobiel fablab, deelname aan sessies techniek (Wego4Stem)
 • ... en nog veel meer ...

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!