Onze school als ontmoetingsplaats 

 

Concreet: we streven ernaar dat ouders, leerkrachten en kinderen elkaar op een fijne manier kunnen vinden op school, dat iedereen voor elkaar bereikbaar is en zich goed kan voelen.

 

Enkele voorbeelden waarmee we dit proberen waar te maken op onze school:

 • leerkrachten zijn steeds aanspreekbaar voor schooltijd, en blijven tot 15 minuten na schooltijd op de speelplaats zodat ouders en kinderen hen kunnen vinden en aanspreken.
 • De kinderen van de lagere school mogen reeds om 8.40 uur naar de klas gaan.  De leerkracht dan ook aanwezig. Omdat de kinderen dan geleidelijk binnensijpelen is er even tijd voor een persoonlijke babbel.
 • Elke ochtend is er ruimte voor gesprek, in het begin van de week is er een uitgebreider kringgesprek in de klas.
 • Er zijn in de kleuterschool heel wat initiatieven waarop ouders/grootouders kunnen deelnemen aan het klasgebeuren (spelletjesnamiddagen, mama's en papa's op bezoek tijdens moeder/vaderdag-week, grootouder-meespeel-dag)
 • De jongste kleuters (K1A en K1B) kunnen elke dag een kwartier voor schooltijd met mama/papa naar de klas: zo houden we de drempel voor de kleuters laag, en wordt de communicatie tussen leerkrachten en ouders bevorderd.
 • Integratie - activiteiten tussen verschillende klassen: tandemlezen L1-L2-L4, meespeel-momenten LS-KS, schaakproject L1-L6, techniekproject L4-L6, meter en peter, ...
 • Ontmoetingsmomenten met de hele lagere school bij vastenproject, kerstweken, misvieringen, KiVa-activiteiten, Bewegen naar de zon-samenkomsten,...
 • Ontmoetingsmomenten met de hele kleuterschool: verjaardagen kleuterjuffen, carnavalsfeest, kersttoneeltjes, buitenspeeldag, ...
 • Veel activiteiten per graad of klasdoorbrekend: wekelijkse poppenkast per graad in de kleuterschool, Cas & Lisa momenet (soc. vaardigheden in de KS) -schoolreizen in kleuterschool
 • Tweejaarlijkse openluchtklassen per graad (boerderijklassen, kasteelklassen, openluchtklassen Loppem), met veel bijhorende klasoverschrijdende activiteiten. 
 • ... en nog veel meer ...

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!