Gevariëerde werkvormen

 

Concreet: We geloven dat kinderen actief moeten omspringen met leerinhouden om ze echt te verwerken: we proberen de leerstof dus aan te brengen en in te oefenen via werkvormen die motiverend zijn en élk kind aansporen om actief deel te nemen. De klasorganisatie en inhouden proberen we zo veel mogelijk af te stemmen op de noden van de verschillende leerlingen, zodat élk kind haalbare en uitdagende leerstof krijgt aangeboden op een manier die bij hem/haar past. We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken, zowel met leeftijdsgenoten als jongere/oudere kinderen en proberen hen daar veel oefenkansen voor te geven.

 

Enkele voorbeelden waarmee we dit proberen waar te maken op school:

 • Speels inoefenen van vaardigheden/inhouden in zowel kleuter - als lagere school: gezelschapsspelletjes, kringspelen en andere spelvormen worden gebruikt om doelgericht aan de ontwikkeling te werken.
 • Regelmatig uitwisselen van leuke werkvormen met andere scholen en binnen het eigen schoolteam, bv: op pedagogische studiedagen, ervaringen delen op personeelsvergaderingen,...
 • De school wordt zo georganiseerd, dat er voor elke klas een ruim pakket aan ondersteuning (differentiatie - co-teaching) is. Bij deze organisatie is er steeds oog voor de specifieke noden van verschillende groepen.
 • Ruim aanbod aan uitdagende materialen en structureel ingebouwde differentiatie-momenten voor sterke leerlingen.
 • Binnen - en buitenklasdifferentiatie in elke klas om zowel groepen als individuele leerlingen op maat te begeleiden.
 • Werken in een meersporenbeleid (meestal 3 sporen: zelfstandig - beperkte instructie - verlengde instructie)
 • sterke aanwezigheid van ICT-middelen in de werkvormen: intens gebruik van chromebooks
 • Oudste kleuters krijgen kansen om mee te helpen in de jongere kleuterklassen en zorg te dragen voor de jongste kleuters. (doorschuifvoormiddag)
 • Integratie - activiteiten tussen verschillende klassen, die de samenwerking tussen jong en oud bevorderen: meespeelmomenten tussen LS en KS, schaakproject L1-L6, tandemlezen L4-L2-L1, peter en meter, ...
 • Oog voor voldoende kansen tot samenwerking of overleg tussen leerlingen doorheen de lesdag
 • ... en nog veel meer ...

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!