Kinderen begeleiden op weg naar zelfstandigheid

 

Concreet: we willen kinderen stimuleren om zich op sociaal, cognitief en organisatorisch vlak zelfstandig uit de slag te trekken. We willen hierin aandacht hebben voor de verschillen tussen kinderen en tegemoet komen aan hun eigen noden.

 

Enkele voorbeelden waarmee we dit proberen waar te maken op school:

  • Duidelijke opbouw in werken met stappenplannen doorheen de kleuterschool.
  • Stapsgewijze aanpassingen rond zelforganisatie (jassen, toiletbezoek, boekentassen maken, agenda, ..) in kleuterschool en lagere school.
  • Groeilijn in studieplanning lagere school: van dagplanning over meerdagenplanning naar weekplanning van toetsen en taken.
  • Contractwerk in alle klassen van de lagere school. (dagcontract, contract als huistaak,...)
  • Openheid voor aanpassingen naargelang de noden van elk kind: in overleg tussen ouders en de school wordt een kindeigen aanpak afgesproken.
  • ... en nog veel meer ...

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!