Zorgbrede school

 

Concreet: we proberen de ontwikkeling van elk kind zo goed mogelijk te stimuleren. We hebben veel oog voor specifieke zorgen of uitdagingen en proberen ons steeds te focussen op de evolutie en de groeikansen. De aanpak van elk kind wordt in overleg met alle betrokkenen afgesproken, geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

 

Enkele voorbeelden waarmee we dit proberen waar te maken op school:

  • Veel contact met ouders: informeel contact voor en na schooltijd en 4 (waarvan één klassikaal) vaste oudercontacten per schooljaar.
  • Regelmatige tussentijdse oudercontacten, zowel op vraag van ouders als op vraag van de school, met als doel om preventief ontwikkelingsmoeilijkheden op te vangen.
  • Gestructureerd leerlingvolgsysteem voor de opvolging van leervorderingen (lezen, spelling, wiskunde) in de lagere school en sociaal - emotionele ontwikkeling van elke leerling.
  • Invullen van individuele  klasscreening door klasleerkracht, co-teacher en zorgco. (3 keer per jaar: okt. - feb. - juni)
  • Regelmatig schoolintern overleg voor een vlotte opvolging van leer - of ontwikkelingszorgen. Focus hierbij ligt telkens op het stimuleren van de evolutie en het afstemmen van de aanpak van de school op de noden van elk kind.
  • Een zeer goede samenwerking met VCLB en andere externe partners (logo's, Stekelbees,...)
  • ... en nog veel meer ...

 

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

WIJ BEWEGEN MEE!