Voor- en naschoolse opvang

 

De school organiseert zelf een kortdurende (vanaf 8u00) ochtendopvang. Ook ’s avonds voorzien we op school opvang tot 17u00.

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Van 8u00 tot 8u30: Frieda

Van 8u30 tot 8u45: leerkrachten

Middag: Frieda + Betty+ Arlette +  leerkrachten

Van 15u30 – 16u30: KS + L1: Frieda en Arlette. LS: leerkracht (studie)

Van 16u30 – 17u00: Frieda en Arlette

Na 17u00: Stekelbees

 

Woensdag

Van 8u00 tot 8u30: Frieda

Van 8u30 tot 8u45: leerkrachten

Van 12u00 tot 12u30: Betty Lefever

 

 

We dienen een onderscheid te maken tussen de kortdurende en de langdurende opvang. Hieronder volgt een uiteenzetting per tijdstip.

 

‘s Ochtends

De school gaat pas open om 8u00. Vóór 8u00 zet u uw kind niet af op school, maar wel op Stekelbees.  Stekelbees organiseert dus de langdurende opvang, en brengt de kinderen in rij naar school.

Om 8u00 gaat de schoolpoort open. De kleuters en de kinderen van de lagere school worden tussen 8u00 en 8u20 door Frieda in de refter en op de speelplaats opgevangen. Deze opvang kost € 0,52 per begonnen kwartier

Vanaf 8u30 staan er leerkrachten op de speelplaats, en is de opvang gratis.

 

’s Middags

Tussen 12u00 en 13u10 voorziet de school drie toezichters, die helpen bij het eten en ondersteuning bieden bij de verzorgende taken (toilet, EHBO …). De prijs van deze opvang blijft ongewijzigd, en bedraagt € 0,65 per middag.

 

’s Avonds

Kinderen die na 17u00 nog op school aanwezig zijn, worden door de toezichters naar Stekelbees gebracht. Stekelbees voorziet een opvang tot 18u30 uur. 

Het financiële luik van deze opvang is in handen van Stekelbees.

Deze opvang start om 15u30. De betalende opvang begint om 15u45, en bedraagt € 0,50 per begonnen kwartier.

 

 

Richtlijnen van en afspraken met Stekelbees

 

De ouders moeten documenten (te verkrijgen bij Stekelbees) invullen en ten laatste op de dag dat hun kind(eren) naar Stekelbees komen deze meebrengen.

 

Elke ouder kan, na het in orde brengen van de administratie, voor hun kind(eren) gebruik maken van de  voor- en naschoolse in Stekelbees. Zij zijn open vanaf 7u00 en tot 18u30.

 

 

 

Stekelbees

Dorpsstraat 81

3050 Oud-Heverlee

016/40.84.12

GSM nummer opvang: 0475/69.22.94

verantwoordelijke: Suzanne Reynaerts.

lkoudheverlee@landelijkekinderopvang.be

helpdesk tussen 9.00 uur en 14.00 uur: 070/246041

Meld pestvermoeden
Meld pestvermoeden

VBS HHOH

Waversebaan 81

3050 Oud-Heverlee

016/404458

WIJ BEWEGEN MEE!