Onze school engageert zich ervoor dat de verplichte schoolkosten niet hoger liggen dan de maximumfactuur.

Deze bedraagt:

- € 50 voor leerlingen uit de kleuterschool.

- € 95 voor leerlingen uit de lagere school.

 

Hierbuiten worden een aantal andere zaken aangeboden (warme maaltijden, tijdschriften, klasfoto’s,…) die facultatief kunnen aangekocht worden en dus niet vervat zitten in deze verplichte schoolkosten.

 

Tweejaarlijks gaat de lagere school op meerdaagse uitstap. Ook hier engageren we ons om de wettelijke €480 per leerling per schoolcarrière niet te overschrijden

- eerste graad: dierenklassen (3 dagen) 

- tweede graad: kasteelklassen (3 dagen)

- derde graad: openluchtklassen (5 dagen)

 

De ouders ontvangen maandelijks een onkostennota via mail.

 

Meer uitleg i.v.m. de schoolkosten vindt u in het schoolreglement. Een overzicht van de prijzen van verplichte en niet verplichte activiteiten vind je in dit document.