KiVa, SAMEN MAKEN WE ER EEN FIJNE SCHOOL VAN! 

 

Op 1 september 2015 start onze school met het KiVa - antipestprogramma. Op deze pagina kan je allerlei info vinden rond het KiVa - programma en wat je als ouder kan doen om mee te zorgen voor een pestvrije en veilige omgeving voor elk kind.

Onderaan deze pagina kan je heel wat nuttige links vinden (o.a. naar de KiVa oudergids)

In de kleuterschool kozen we voor de Cas&Lisa - methodiek als voorbereiding op het KiVa-programma. Meer info over de 10 Cas&Lisa - thema's vind je via deze link.

Wat is KiVa?

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma en heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.


Het preventieve luik van het KiVa-programma bestaat onder meer uit een pakket van uitgewerkte lessen, twee educatieve computergames voor leerlingen (en ouders) en een intensieve training voor de leerkrachten. KiVa gaat in de eerste plaats op zoek naar de kracht in de groep en stimuleert kinderen tot het ontwikkelen van een gevoelenstaal, het weerstaan aan groepsdruk en het opkomen voor zichzelf en anderen. 


Om pestincidenten zo snel mogelijk te laten stoppen, wordt een kleine groep leerkrachten getraind in het opvangen, bespreken en opvolgen van incidenten. KiVa trekt hierbij de kaart van de oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers moet immers zo snel mogelijk worden hersteld.


KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken. Een goed samenspel tussen school en thuis helpt de KiVa-aanpak te versterken. 


Nuttige KiVa - links

- Op de KiVa - website vind je een uitgebreide oudergids, met allerlei nuttige info:

- hoe pesten herkennen?

- wat doe je als je kind wordt gepest?

- wat doe je als je kind (mee)pest? 

- Op de KiVa - website (www.kivaschool.be) krijg je meer info over het programma. De website heeft ook een ouderpagina en een kindpagina.

- Op school zingen we regelmatig ons KiVa - lied. Zingen zorgt immers voor een toffe sfeer en een gevoel van verbondenheid. Bovendien merk je via de liedtekst meteen waar het KiVa - programma voor staat. Beluister het hier.

- Ons KiVa - lied kan je ook samen zingen. Via deze powerpoint zing je thuis lekker de pannen van het dak. (opgelet: de powerpoint werkt het best als je ze even opslaat op je computer).

- Reportage over KiVa op karrewiet: leuk om samen met je kind te bekijken.

- een videofragment over 'eerste hulp bij pesten' van klasse.

HHOH - KIVA! + foto's

 

Op 23 september zetten we het KiVa-schooljaar goed in met een superleuke dag vol spelletjes voor groot en klein. De oudere leerlingen van onze school zorgden voor de kleinsten en samen toonden we dat we de KiVa - vaardigheden al goed onder de knie hebben. Onze pestologie-professor KiVarius was dan ook in de wolken en beloonde onze inzet met een heerlijk ijsje. Het werd een hartverwarmende dag en een gedroomde start van een (nu al) prachtig schooljaar.

Klik op de afbeelding voor meer foto's!

Elke maand houden we een klasoverstijgende KIVa-activiteit. Niet alleen gezellig, maar ook goed voor de verbondenheid in de hele school. Een winters filmforum, volksdansen, pleinspelen, hoepelrecords, ... Hier kan je sfeerbeelden van enkele activiteiten vinden.