MOBILITEIT OP ONZE SCHOOL 

 

Dagelijks komen er een 300-tal leerlingen naar onze school. Sommigen worden gebracht met de auto, met de fiets of te voet. Andere maken dan weer gebruik van het openbaar vervoer. Maar hoe verloopt dit allemaal? Verloopt dit veilig? Weet iedereen (kinderen, ouders en schoolteam) wat er van hem/haar verwacht wordt? Zijn er nog verbeterpunten? Met deze vragen in ons achterhoofd willen we als school een duidelijk beeld schetsen van ons mobiliteitsplan.

 

Wanneer we denken aan mobiliteit denken we in de eerste plaats aan een veilige verplaatsing van en naar school. Deze veiligheid kan maar gegarandeerd worden als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Leerkrachten en ouders hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Maar ook de kinderen op school moeten leren om bewust en veilig te handelen in het verkeer.

  

Naast veiligheid willen we ook de duurzame mobiliteit extra stimuleren. Willen we niet allemaal ons steentje bijdragen aan een beter leefklimaat op en rond de school? Zo kan meer bewegen onze gezondheid bevorderen en minder auto’s zorgen voor CO²-reductie én een veiligere schoolomgeving.

 

Ben je op zoek naar een nieuwe kinderfiets? Bekijk in deze flyer wat meer info over de aankoop van een goede kinderfiets.

 

 

Maar hoe pakken we dit aan op onze school?