PRAKTIJKGERICHTE VERKEERS- EN MOBILITEITSEDUCATIE

 

Een deel van de verkeers- en mobiliteitseducatie komt aan bod in de klas. Iedere leerkracht geeft hieraan zijn/ haar eigen invulling. Wel wordt er rekening gehouden met de vooropgestelde leerlijnen rond verkeer

 

Daarnaast zijn er tal van andere projecten die meer inzetten op het praktijkgerichte:

 

Het STOP-principe

 

Onze school zet al een aantal jaren in op duurzame verplaatsingen van en naar de school. Maar sinds 2019 kaderen we al deze acties binnen 'Het STOP-principe'.

 

 

Niet alleen de leerkrachten gingen aan de slag met dit STOP-principe. Ook de leerlingen van de leerlingenraad bedachten samen een plan om ervoor te zorgen dat iedereen op school weet wat het STOP-principe wil zeggen.

 

  • Samen bekeken en bespraken ze de STOP-driehoek.
  • Als echte ambassadeurs gaan ze in alle klassen rond om deze informatie te delen.
  • Meten is weten: Alle klassen houden aan de hand van streepjes bij hoeveel duurzame verplaastingen er op dit moment gebeuren. De leerlingen van het zesde leerjaar verzamelen de gegevens en maken er een grafiekje van. 
  • Samen wordt er nagedacht op welke manier we het aantal STOP-gebruikers kunnen verhogen.
  • Nadien willen de leerlingen van het zesde leerjaar opnieuw meten en vergelijken. 

Meester op de fiets

 

'Meester op de Fiets' is een fietsvaardigheidsproject voor kinderen in de lagere school. MOEV, VIAS en Mobiel 21 sloegen de handen in elkaar voor dit uniek samenwerkingsverband. 

 

Ieder jaar komt er (per klas) een ‘fietsmeester’ of  ‘fietsjuf’ naar de school die samen met onze leerkrachten praktische fietseducatie geeft aan de leerlingen. Op deze manier krijgen alle leerlingen de kans om op een leuke en veilige manier te leren deelnemen aan het verkeer. 

 

 

De fietsmeester of -juf brengt speciaal ontworpen materialen mee en stelt een uitdagend fietsparcours op op de speelplaats. 


Verkeerspark 

 

In september gaan alle leerlingen van de lagere school en de derde kleuterklas een halve dag naar het verkeerspark in het proinciedomein in Kessel-Lo. De kleuters en de kinderen van de eerste en de tweede graad gaan met het openbaar vervoer. De leerlingen van de derde graad vertekken vanuit de school met de fiets (traject van 9 km). 

 

Eerst krijgt iedere klas een verkeerslesje van een verkeersagent. Deze lesjes zijn aangepast aan de leeftijd van iedere groep. Nadien kunnen de kinderen de verkeersregels veilig inoefenen op het unieke verkeerspark in het domein. Het park is zeer realistisch met kruispunten, verkeerslichten, rotondes, stopborden én agenten die het verkeer regelen of al eens vermanend optreden. 

 

Sinds september 2019 is het verkeerspark in een nieuw kleedje gestoken.

 

 

Tip voor ouders: Je kan ook zelf met je kind een bezoekje brengen aan het verkeerspark!

Meer info op: https://www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/provinciedomeinen/kessello/openingsuren-en-prijzen/index.jsp

 

Projecten VSV (Vlaamse stichting verkeerskunde) op school

 

Onze school neemt deel aan tal van projecten uitgewerkt door VSV. Dit om nog extra in te zetten op verkeersveiligheid!

   

  • De kleuters zullen dit jaar voor het eerst deelnemen aan het Loopfietsbrevet. Dit is een lespakket fietstraining vol oefeningen, spelletjes en uiteindelijk ook een loopfietsparcours dat de kleuters moeten afleggen om een loopfietsbrevet te halen. 

 

 

  • In het vierde leerjaar wordt er deelgenomen aan Het Grote Voetgangersexamen. Dit is een praktijktest als voetganger in het echte verkeer. 

 

 

  • Het vijfde leerjaar neemt dan weer deel aan De Grote Verkeerstoets. Dit is een online test over de verkeersregels, maar ook over gedrag en risicoperceptie bij voetgangers en fietsers. 

 

  • Het zesde leerjaar neemt deel aan Het Grote Fietsexamen. Dit is een praktijktest in het echte verkeer. 

Politie in de klas: veilig leren oversteken

 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het eerste leerjaar een agent uit in de klas. Voorbije jaren was dit steeds een ouder van één van onze leerlingen.

In de eerste plaats wordt het beroep van politieagent/ politieinspecteur in the picture gezet. Daarnaast wordt er ook extra aandacht besteed aan het veilig leren oversteken in het verkeer. 

   

De kleuters brengen hun fietsen en loopfietsen mee naar de school

 

Een viertal keer per jaar mogen de kleuters hun eigen fiets of loopfiets mee naar de school nemen. De kleuters mogen laten zien wat ze al allemaal kunnen: snel, traag, remmen, draaien, grote bochten, kleine bochten, met zijwieltjes, zonder zijwieltjes ...

 

Er wordt ook een parcours uitgestippeld door de juffen. Hier kunnen de kleuters oefenen op fietsen tussen kegeltjes door, langs smalle doorgangen, door de carwash, langs het rond punt ... Iedere keer is er wel een nieuwe uitdaging. 

   

15 nieuwe loopfietsen voor de kleuterschool

 

Al jaren mogen de kleuters zich (bij mooi weer) tijdens de namiddagspeeltijd uitleven op de fietsen van de school (loopfietsen, driewielers, stepjes ...). Maar door dagelijks gebruik van deze fietsen was er nood aan enkele nieuwe exemplaren.

 

Onze school krijgt binnenkort 15 nieuwe loopfietsjes ... daar hoort natuurlijk een inhuldiging bij. In maart 2020 worden deze nieuwe fietsjes in gebruik genomen. Meer nieuws hierover volgt nog!

 

De Kleuters van de tweede en de derde kleuterklas gaan of fietsuitstap

 

Op het einde van ieder schooljaar gaan de kleuters van de tweede en de derde kleuterklas een hele dag met de fiets op stap. De route loopt door het bos naast de school en de eindbestemming verschilt van jaar tot jaar. Sommige kleuters gaan met de gewone fiets (met of zonder zijwieletjes), anderen met de loopfiets. 

 

 Als voorbereing op deze uitstap gaan de kleuterjuffen, een week op voorhand, na wat welke kleuter al allemaal kan. Iedereen mag zijn fiets, zijn helm en fluovest meebrengen. De fietsvaardigheden worden op een speelse manier in kaart gebracht en verder ingeoefend. De fietsen worden gecontroleerd op veiligheid en eventuele aanpassingen aan fiets en helm worden uitgevoerd. 

 

Sportdag van de kleuters (2020): fietsbehendigheid

 

Deze gaat door in april-mei-juni. Verdere info volgt nog!